Vi vill i allt vårt arbete bidra till en mer hållbar värld -
socialt, ekologiskt och ekonomiskt.


Vi tillämpar den internationella vägledningsstandarden ISO 26000
och dess

sju principer för socialt ansvarstagande:


(1)

Ansvarighet
(2) 

Transparens

(3)

Etiskt uppförande

(4)

Respekt för intressenternas intressen

(5)

Respekt för rättsstatens principer

(6)

Respekt för internationella uppförandenormer

(7)

Respekt för mänskliga rättigheter 
Våra sju principer:

 (1)

Var och en är ansvarig i varje situation.

(2) 

Aktiv öppenhet

 (3)

Aktivt reflekterande

(4)

Aktivt utforskande av intressenterna och deras intressen

 (5)

Vi accepterar och respekterar

rättsstatens intressen

 (6)

Vi respekterar internationella uppförandenormer

 (7)

Vi respekterar

mänskliga rättigheter

i enlighet med

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948)

och

Barnrättskonventionen - FN:s konvention om barnets rättigheter (1989)

 

 
 
stäng