Förståelse för...

organisationens nuläge och möjligheter
hur delar och enskildheter samverkar i ett holistiskt mönster
vad som motiverar människor att arbeta för helheten
hur man samlar människor kring gemensamma visioner
Att sätta ord på det som är nödvändigt, önskvärt och möjligt

 

Förändring av ...

verksamhetens mål och inriktning
strategier för att nå uppsatta visioner och mål
människors attityder
organisations- och arbetsklimat
Att gå från ord till handling

 

Fördjupning av ...

kunskaper om verksamhetens förutsättningar

det lärande som krävs för att nå uppsatta mål

människors självinsikt

det kollektiva medvetandet

Att lära i och genom handling


Forskning om...

organisationens historiska och kulturella arv
framgångsfaktorer
motivationsfaktorer
strukturella hinder för förändring
Att lära av erfarenheter - egna och andras
 

4 står för:

Förståelse

Förändring

Fördjupning

Forskning

 
stäng